Binnen Elvy DS worden alle wijzigingen geregistreerd, die aangebracht worden in IFR-registers. U kunt het overzicht van deze wijzigingen eenvoudig raadplegen via het tabblad, Log per register.

Om inzicht te krijgen in de inrichting van alle registers, kunt u hiervan een overzicht opvragen. Zie: Hoe bekijk ik het overzicht van alle IFR registers?

Toelichting van kolommen in de Log

Kolom Toelichting
Volgnr Volgnummer van de handeling. Per bewaarde aanpassing, krijgen alle wijzigingen hetzelfde volgnummer.
Type Soort mutatie. Mogelijke waarden: Gewijzigd, Toegevoegd, Verwijderd.
Tabel Tabel waarin de wijziging heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld ‘IFR Register’ of ‘Register gebruikers’.
Veld Het gewijzigde veld.
Origineel De originele waarde, voorafgaand aan de wijziging.
Aangepast De nieuwe waarde.
SQL Gebruiker De gebruikersnaam waarmee de SQL-verbinding tot stand is gebracht.
Applicatie De applicatie die de mutatie heeft uitgevoerd.
Werkstation De naam van het werkstation waarvan de mutatie is uitgevoerd.
Gebruiker Windows-gebruikersnaam van degene die de mutatie heeft uitgevoerd.
Datum Datum en tijd waarop de mutatie heeft plaatsgevonden.

N.B. Aankruisvelden (‘vinkjes’) hebben onder de kolom, ‘Veld’ de waarde 1 wanneer ze zijn aangekruist.

Wijzigingen in IFR-registers

Wanneer u via het menu in Elvy DS naar IFR › Registers gaat, opent u het register waarvan u de wijzigingen wilt inzien (u kunt op de regel dubbelklikken of de regel selecteren en vervolgens op de knop, Wijzigen drukken). Ga naar het tabblad, Log.

elvy-ifr-log-register-logging

In dit voorbeeld zijn de volgende opties uitgeschakeld op het tabblad, Algemeen.

elvy-ifr-log-register-tab1

Verklaring van de velden
Tabel: IFR Register

Deze velden komen overeen met de instellingen op het tabblad, Algemeen.

elvy-ifr-log-visual-algemeen

Sectie: Wijzigbare velden – kopregel

 • IsEditableUWREF: Uw referentie
 • IsEditableOMSKOP: Omschrijving

Sectie: Wijzigbare velden – subregel

 • IsEditableREKNR: Rekeningnummer
 • IsEditableOMS25: Omschrijving
 • IsEditableKSTPL: Kostenplaats
 • IsEditableKSTDR: Kostendrager
 • IsEditablePROJECT: Project

Sectie: Weergave omschrijving

 • DispREKNROms: Rekeningnummer
 • DispKSTPLOms: Kostenplaats
 • DispKSTDROms: Kostendrager
 • DispPROJECTOms: Project

Sectie: Automatisch BTW subregel blokkeren en meewijzigen

 • AutoAdjustKSTPL: Kostenplaats
 • AutoAdjustKSTDR: Kostendrager
 • AutoAdjustPROJECT: Project

Algemene instellingen

elvy-ifr-log-visual-algemeen1

 • IsViewableFinEntry: Weergave van de boeking
 • DefaultRegister: Standaard register

Sectie: Type register

 • IsIFRRegister: Inkomende Facturen
 • IsPostRegister: Post
Tabel: Administratie filter

Mogelijke typen zijn, ‘Gewijzigd’ en ‘Verwijderd’, met respectievelijk, ‘Appended’ en ‘Deleted’ in het Veld, gevolgd door de volgcode van de administratie. Bijvoorbeeld, ‘Appended – 100’ voor een toegevoegd administratiefilter voor volgcode 100.

Tabel: Register gebruikers

Deze velden komen overeen met de instellingen per fiatteur, op de tabbladen Primaire stroming (en Stroming)

Tabblad: Regel filtering

elvy-ifr-log-visual-users

 • FromAmount: Vanaf bedrag
 • ToAmount: t/m bedrag
 • AdmCode: Administratie
 • KstplCode: Kostenplaats
 • KstdrCode: Kostendrager
 • RekNrCode: Grtbk.rek.nummer
 • ProjectHumresID: Projectmanager

Tabblad: Instellingen

elvy-ifr-log-visual-users2

 • RegisterOrder: Verwerkingsvolgorde
 • HandleAtTheSameTime: Een van de medewerkers hoeft maar akkoord te geven
 • FinEntryEditable: Mogen de boekingsregels gewijzigd worden
 • NoteMandatory: Notities verplicht
 • ViewNotesAllStreams: Notities van alle taakstromen weergeven
Tabel: Register fase

Deze velden komen overeen met de instellingen op het tabblad, Primaire stroming (en Stroming)

 • UserID: Manager taakstroom in geval van afkeur
 • FinEntryEditable: Mogen de boekingsregels gewijzigd worden in geval van afkeur

Wanneer het Type van de mutatie, ‘Toegevoegd’ is, dan is een nieuwe stroming toegevoegd. Type, ‘Verwijderd’ houdt in dat een stroming is verwijderd.

Exporteren van de log

U kunt de log eenvoudig exporteren naar Excel: wanneer u het tabblad, Log hebt geselecteerd, klikt u in de lijst met uw rechter muisknop.

elvy-ifr-log-export1

Selecteer de optie, ‘Exporteren naar Excel’ en druk op Ja wanneer gevraagd wordt of u het zeker weet. Wanneer Excel op het werkstation is geïnstalleerd, wordt de log daarin getoond.